ساعات کار املاک


در آخرین مکاتبه مجمع امور صنفی توزیعی و خدماتی مشهد با اتحادیه های صنفی تحت پوشش جدول ساعات کار واحدهای صنفی ابلاغ شد که در آن زمان فعالیت دفاتر مشاورین معاملات املاک مشهد شروع از ساعت 8 صبح الی 22 اعلام شده است.